Māori Language Information

 

 

Authoritative information on the Māori language (te reo Māori) of Aotearoa/New Zealand.

 

 

 

 

 

kia kaha koutou ngā kaihaka e tū ana ki Tāmaki Makaurau.

 

 

 

Site last updated 26 January 2023, NZST