Māori Language Information

This site provides authoritative information on the Māori language (te reo Māori) of Aotearoa/New Zealand.

 

 

Important Māori Language book just released

He Kupu Tuku Iho: Ko te Reo Māori te Tatau ki te Ao.

 

 

 

 

 

 

 

Site last updated 19 October 2018