Māori Language Information

 

 

Authoritative information on the Māori language (te reo Māori) of Aotearoa/New Zealand.

 

 

 

 

 

kia kaha koutou ki te whakakī i te tātauranga-ā-motu.

 

 

 

Site last updated 18 March 2023, NZST